MIND YOUR DRAMAS

Om den här stunden vore den enda

Vad är Mind Your Dramas?

 

"Life consists only of moments, nothing more than that. So if you make the moment matter, it all matters."

- Ellen Langer

 

Det känns lite konstigt att skriva det men det här konceptet föddes från början ur min egen rädsla för att inte leva livet fullt ut. Jag har alltid trott att det har funnits en slags kod för att göra det och spenderat en massa tid med att försöka knäcka den. Det har aldrig gått särskilt bra. Det har däremot resulterat i en hel del stress och det var när jag var som mest stressad som jag kom över en intervju med Harvardpsykologen Ellen Langer och äntligen kunde pusta ut.

 

Det Langer och många mindfulnesspionjärer med henne säger är att livet endast består av små stunder staplade på varandra och att allt vi egentligen behöver göra för att leva livet fullt ut är att vara närvarande i var och en av dem. I kurser och workshops som utgår från konceptet Mind Your Dramas övar vi oss på det. Vi reflekterar kring teman som stress, prestation och detta med att släppa taget om föreställningar kring hur saker och ting bör vara genom att varva mindfulness med kreativa, dynamiska samt gruppstärkande övningar hämtade ur dramapedagogiken. Vi använder oss av våra sinnen, vårt aktiva lyssnande och vår nyfikenhet som en hjälp i att bli mer medvetet närvarande och i slutändan lära känna oss själva och varandra bättre.

 

 

 

Mind Your Dramas

Mindfulness +

 

Mindfulnessträning handlar om att med hjälp av olika övningar stärka vår medvetenhet, uppmärksamhet och medkänsla.

 

För att läsa mer:

https://www.mindfulnesscenter.se/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramapedagogik =

 

Kort beskrivet är dramapedagogik en konstnärlig och pedagogisk arbetsform som används för att bland annat stärka samspel i grupper och bidra till att människor lär känna sig själva och andra bättre genom kreativa, dynamiska och gruppstärkande övningar.

 

Intentionen är att var deltagare i en grupp ska känna sig sedd, hörd och värdefull.

 

För att läsa mer:

http://www.dramapedagogen.se/

 

Copyright Mind Your Dramas 2018